แหล่งที่อยู่อาศัยและเหยื่อที่ปลาชอบ

ความรู้เกี่ยวกับ ปลาน้ำจืด สำหรับนักตกปลาโดยทั่วไปควรจะมีความรู้เหล่านี้ ติดตัวไว้บ้างเพื่อจะได้ทราบถึงแหล่งการตกปลาหรือวิธีการกินเหยื่อของปลาชนิดต่าง ๆ บางคนอาจจะไม่ได้รู้เรื่องซึ้งกับเรื่องราวเหล่านี้ แต่ควรจะรู้พื้นฐานอย่างน้อยที่สุดว่าปลาแต่ละชนิดนั้นนิยมกินเหยื่ออะไร และการอาศัยอยู่ของปลานั้นอยู่ในรูปแบบไหน นอกจากการที่เราไปตกปลาตามบ่อตกปลาทั่วไป เราก็คงจะต้องออกหา ตกปลาธรรมชาติ กันบ้าง เราจึงควรจะรู้เรื่องราวเหล่านี้ไว้บ้าง การเตรียมเหยื่อหรือไปหาหมายที่เราจะตกปลา ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของปลาโอกาสได้ตัวปลาก็ไม่ยาก

เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการกินเหยื่อ และอาหารของชนิดปลาที่อยู่ตามธรรมชาติ 2 ประเภทปลาเริ่มต้นด้วย

1. ปลายี่สก

ความรู้เกี่ยวกับ ปลาน้ำจืด ปลายี่สก เป็นปลาตระกูลปลาเกล็ดและปลากินพืช โดยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถที่จะพบเจอได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือเป็นเขื่อนโดยทั่วไป แต่เรามักจะไม่ค่อยพบตามแหล่งน้ำขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น ห้วย หนอง คลอง บึง ปลาชนิดนี้เราจะพบได้เป็นจำนวนน้อย โดยพื้นฐานทั่วไปของปลาชนิดนี้จะอาศัยเป็นกลุ่มเป็นฝูง โดยแต่ละกลุ่มนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-10 ตัว 

ลักษณะการกินเหยื่อของปลายี่สก โดยส่วนใหญ่แล้ว นัก ตกปลาธรรมชาติ ที่ตกปลายี่สกได้เป็นส่วนใหญ่ จะเป็นวิธีการตกในรูปแบบของการ ตกปลาหน้าดิน ปลายี่สกจะเป็นปลากินเหยื่อตามผิวดิน และวิธีการกินของปลานั้นจะกินแบบเรียบง่าย ไม่มีอาการตกใจ เมื่อเวลาดูดอาหารเข้าไปในปากหรือกินอาหารเข้าไปในปากแล้ว ปลาจะมีการขยับตัวแล้วลากสายเบ็ดในทันที โดยส่วนใหญ่เมื่อปลายี่สกกินเบ็ดแล้วจะไม่คายเบ็ดออกมา โอกาสการที่จะได้ตัวปลานั้นค่อนข้างสูง แรงของปลายี่สกธรรมชาตินั้นค่อนข้างมีแรงดึงเบ็ดที่รุนแรงอย่างมาก จนได้รับฉายากันว่าเป็นรถถังแห่งแหล่งน้ำจืด ปลายี่สกถือว่าเป็นเป้าหมายสำหรับนักตก ปลาน้ำจืด สายธรรมชาติทุกคน  สำหรับเหยื่อที่ใช้ตกปลาส่วนใหญ่เราจะเน้นอาหารสำเร็จรูป โดยจะมีอาหารหลักคือ รำอ่อน ขนมปัง หัวเชื้อกลิ่นหอมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนมแมวหรือกลิ่นวนิลา ปลาชนิดนี้จะชอบอาหารที่มีกลิ่นหอมหวาน สำหรับการตกปลาชนิดนี้ควรหาโอกาสไปอ่อยเหยื่อกับหมายที่เราจะตกปลาเอาไว้ก่อน โอกาสการที่จะได้ตัวปลาจะมีมากยิ่งขึ้น

2. ปลานิล

ปลานิล ความรู้เกี่ยวกับ ปลาน้ำจืด ชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นปลาที่พึ่งกำเนิดเข้ามาในไทย เมื่อหลายสิบปีก่อน ไม่ได้เป็นปลาที่กำเนิดจากประเทศไทยโดยแท้ แต่ถือได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันเราสามารถพบเจอปลานิลได้ตามแหล่งน้ำทั่วไป และถือว่าเป็นปลาที่นักตกปลาหลายคนนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมาก ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และเนื้อที่มีรสชาติดี ไม่ว่าจะนำไปทำกับข้าวชนิดใดก็สามารถทำได้ทั้งหมด 

ลักษณะการกินเบ็ดของปลานิล ปลาน้ำจืด ชนิดนี้จะกินเบ็ดหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกินเบ็ดหน้าดิน หรือจะเป็นแบบการตกแบบทุ่นลอย ปลาชนิดนี้ถือว่ากินเบ็ดค่อนข้างง่าย แรงในการสู้เบ็ดนั้นไม่มากเท่าที่ควร แต่ถือได้ว่านักตกปลาโดยทั่วไปนิยมนำมาทำอาหาร ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ถือว่ามีรสชาติที่ดีไม่น้อย สำหรับอาหารที่ใช้ตกปลานิล ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เพราะปลานิลเป็นปลาที่กินทั้งพืชและกินทั้งสัตว์ เราสามารถใช้อาหารปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อทั่วไปมาตกได้ หรืออาจจะเป็นการใช้ขนมปังผสมกับรำอ่อนก็สามารถตกได้เช่นกัน โดยธรรมชาติทั่วไปเราอาจจะใช้วิธีการตกแบบลูกทุ่งคือ การใช้ไส้เดือนในการตกปลาชนิดนี้ ถ้าเราไปเจอแหล่งหรือที่อยู่ของมันโอกาสที่จะได้ตัวค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก

ความรู้เกี่ยวกับ ปลาน้ำจืด และอาหารสำหรับการไปตกปลาน้ำจืดโดยทั่วไปแล้ว เราจะนิยมเตรียมอาหารขั้นพื้นฐานอย่างเช่น รำอ่อน ขนมปัง และหัวเชื้อกลิ่นต่าง ๆ ความหอมของหัวเชื้อนั้นจะทำให้สามารถเรียกกลุ่มปลาเข้ามาได้เป็นอย่างดี สูตรอาหารเหล่านี้ถือว่าเป็นสูตรครอบจักรวาลที่สามารถใช้ตกหมายธรรมชาติได้ทุกหมาย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการ ตกปลาหน้าดิน หรือการตกปลาในรูปแบบต่าง ๆ เราสามารถที่จะใช้เหยื่อตรงนี้ในการตกได้ทั้งหมด